ข้อมูลของแบรนด์ทำอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อน

ข้อมูลของแบรนด์ทำอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อน

การจ้างงานและทรัพยากรบุคคล

GlobalLinker Staff

GlobalLinker Staff

287 week ago — ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ๆ แน่นอนว่าทุกองค์กรต้องมีการประชุมวางแผนล่วงหน้านานเป็นเดือนหรือบางครั้งนานเป็นปี เพื่อให้เป็นแผนการตลาดเพื่อเอาชนะคู่แข่ง

 

แต่สิ่งที่ทำให้แบรนด์ต้องหยุดชะงักในการเปิดตัวสินค้าใหม่เนื่องมาจากข้อมูลในองค์กรที่รั่วไหลหลังจากมีการสรุปข้อตกลงที่แน่นอนแล้ว เมื่อมีข้อมูลรั่วไหลจะทำให้คู่แข่งหาวิธีมาต่อกรกับกลยุทธ์และดักทางการครองใจลูกค้าในตลาดได้ เพราะเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลมีมาให้เห็นทุกปีทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อซื้อข้อมูลและสินค้าที่มีการรั่วไหลออกสู่ตลาดก่อนวันเปิดตัวสินค้าจริง ในกรณีของบริษัทที่มีข้อมูลรั่วไหลของสินค้าก่อนวันเปิดตัวจริงบ่อยๆ คือ Apple ซึ่งทำให้คู่แข่งรู้ทันเกมการตลาดของบริษัท ดังนั้น เมื่อปี 2017 Apple ได้มีการเทรนพนักงานในหัวข้อ Stopping Leakers - Keeping Confidential at Apple” หรือที่เรียกว่า “หยุดคนล้วงข้อมูล: เก็บความลับไว้ที่ Apple” เพื่อเป็นการอบรมพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความลับขององค์กรไม่ว่าจะจากคู่แข่ง นักลอกเลียนแบบ หรือจากนักข่าว เป็นการให้ทุกคนได้ทราบข่าวสารพร้อมกันและเท่าเทียมกัน

 

แนวทางป้องกันความลับของแบรนด์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในองค์กร

  1. ปลูกฝังความภักดีให้พนักงานในองค์กรและให้ความสำคัญในส่วนนี้เท่าๆ กับการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้า

  2. สร้างบทลงโทษต่อพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล

  3. วางระบบการทำแผนงานและจำกัดการรับรู้ข้อมูลของแต่ละแผนกให้เป็นสัดส่วน

  4. วางแผนสำรองเมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อแบรนด์ให้น้อยที่สุด

 

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอาจป้องกันได้ไม่ถึง 100% แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นความเคยชิน หรือบางครั้งอาจสร้างผลลบให้กับองค์กรที่บางกระแสเรียกว่า “การสร้างดราม่าดึงเรทติ้ง” นั่นเอง เพราะการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นการสร้างความตื่นเต้นให้ลูกค้าและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยบทเรียนจากการรั่วไหลของข้อมูลจากคนในองค์กรที่เกิดขึ้น เช่น บริษัท Apple ที่มีการรั่วไหลของข้อมูลจากพนักงานในองค์กร ทำให้คู่แข่งสามารถดักทางการเปิดตัวสินค้าได้ จนทำให้ผู้คนไม่รู้สึกตื่นเต้นในการออกสินค้ารุ่นใหม่ และที่สำคัญทำให้สินค้ารุ่นก่อนหน้าเกิดการความชะลอตัวในการขายลงอีกด้วย ดังนั้น การรั่วไหลของข้อมูลอาจไม่ใช่เพียงแค่ส่งกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเท่านั้น แต่เป็นการสื่อถึงความไม่สามัคคีและไม่จงรักภักดีต่อองค์กร ทำให้สิ่งที่หลายคนคิดเพียงว่าไม่เป็นไรอาจเกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเอง

 

Comments