7 ตรงกับที่พบ:

โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน และบรรจุภัณฑ์ > การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ in Colombo 02

Logistics, Supply Chain & Packaging: Overview

Logistics encompasses the movement and storage of items in the supply chain. Supply chain covers the coordination between stakeholders in this network, including sourcing, manufacturing, transporting, storing and selling. Packaging involves the materials used to protect goods such that they are shipped or sold in good condition. With the rise of ecommerce, the spotlight is increasingly on effective logistics, supply chain and packaging.


A growing base of Logistics, Supply Chain & Packaging businesses are part of the GlobalLinker platform. This includes business owners in the following categories —  Courier & Shipping, Freight & Logistics, Infrastructure Maintenance Services, Packaging, Supply Chain Management Services, Transportation, Warehouse, Container & Storage etc.

GlobalLinker offers Logistics, Supply Chain & Packaging businesses rich opportunities to showcase their business; network with other business owners; find customers, partners and suppliers; digitise their services; benefit from a host of knowledge resources and events; and avail of special offers for their business growth. 

 

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
ลงทะเบียนตอนนี้ ระบุรายการธุรกิจของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่าย SME ขนาดใหญ่

เป็นสมาชิกแล้ว

เข้าสู่ระบบ

GlobalLinker Thailand - ใครๆ ก็ลิงก์ แล้วคุณล่ะ?

เข้าสู่เวอร์ชันสำหรับมือถือ