Organics Farm

Organics Farm

Entrepreneurship

Kamjud Surapinchai

Kamjud Surapinchai

263 week ago — 3 min read

เมื่อ 2-3 เดือนก่อน ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการ SME ที่บึงบา คลอง 6 ปทุมธานี กับท่านอาจารย์ มทร.ธัญบุรี (อาจารย์พิมพาและอาจารย์ต่าย) และนักศึกษาที่มาช่วยพัฒนาสินค้าให้กับ SME รายนี้ครับ

 

เป็นโครงการของภาควิชาการตลาดที่ต้องการให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้ (Hands on) และเข้าไปช่วยเหลือ SME จากนั้นก็นำผลงานมาแสดงกันในวัน Marketing Day

 

SME รายนี้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งได้นำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

 

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือวิธีในการปลูกผักออร์กานิค เนื่องจากเจ้าของทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สูงอายุ (แม้กระทั่งผู้ช่วยงานก็สูงอายุครับ) ไม่สะดวกที่จะก้มหรือนั่งลงไปเก็บผักต่าง ๆ ที่ปลูกลงบนพื้นดิน จึงได้แก้ปัญหาโดยทำโครงคล้าย ๆ นั่งร้านขึ้นมา โดยให้พื้นอยู่ในระดับที่สามารถ “ยืน” เก็บผักได้ ส่วนความกว้างให้เท่ากับกระเบื้องมุงหลังคาที่เป็นแผ่นใหญ่ จากนั้นเอากระเบื้องมุงหลังคามาทำเป็นพื้น ซึ่งก็จะมีร่องของกระเบื้อง ตรงร่องก็จะเอาดินที่ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์เรียบร้อยแล้วมาเทลงไปตามร่องกระเบื้อง

 

จากนั้นก็เอาต้นกล้าลง ซึ่งเมื่อผักโตขึ้น จะเรียงตามแนวกระเบื้องดูสวยงามและเป็นระเบียบดีมากครับ เวลาให้ปุ๋ย แทนที่จะให้ปุ๋ยตามร่องกระเบื้อง เขาก็จะให้ตรงเนินกระเบื้องแทนครับ เมื่อรดน้ำ ปุ๋ยก็จะไหลลงไปที่ร่องกระเบื้องทั้ง 2 ข้าง (ก็เป็นหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - เยี่ยมจริง ๆ ครับ) ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง

 

เจ้าของหรือคนงานสามารถเดินรดน้ำ ยืนแต่งผัก รวมทั้งเดินเก็บผักเพื่อนำไปขายได้อย่างสบาย ๆ (เป็นหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เลยครับ) ไม่ต้องนั่งยอง ๆ ลงไปเก็บผักเหมือนในอดีตที่ผ่านมา (ผมได้เสนอเจ้าของลองเอาข้าวไรซ์เบอรรี่มาทดลองปลูกในรูปแบบเดียวกับการปลูกผักออร์กานิค จะได้ไม่ต้องไปก้ม ๆ เงย ๆ ในการลงนา ในการเก็บเกี่ยว)

 

ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อน ๆ ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับ นอกจากจะได้ความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรยั่งยืน ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว (สวนเกษตรอินทรีย์) เพื่อน ๆ ยังสามารถซื้อข้าวไรซ์เบอรรี่ที่ปลูกแบบออร์กานิคและผักออร์กานิคต่าง ๆ จากแหล่งผลิตโดยตรง เชื่อใจได้ด้วยครับ

 

Comments

Other articles written by Kamjud Surapinchai

View All